selfpublishing
skład i łamanie
opracowanie graficzne książki
projekt okładki
redakcja merytoryczna
redakcja techniczna
korekta językowa
tłumaczenie
obróbka ilustracji
przygotowanie do druku (dtp)
przygotowywanie e-booków