AD FONTES

Agencja Wydawnicza

 

Projektowanie

graficzne

 

Zarządzanie drukiem

1
1

Usługi wydawnicze

selfpublishing
skład i łamanie
opracowanie graficzne książki
projekt okładki
redakcja merytoryczna
redakcja techniczna
korekta językowa
tłumaczenie
obróbka ilustracji
przygotowanie do druku (dtp)
przygotowywanie e-booków

Projektowanie graficzne

książki
katalogi
raporty
albumy
broszury
ulotki
reklamy
plakaty
materiały POS
billboardy
opakowania produktów

Identyfikacja wizualna

logo
księga znaku
wizytówki
papier firmowy
gadżety reklamowe
foldery
reklama prasowa

Zarządzanie drukiem

outsourcing poligrafii
dobór odpowiedniej technologii
dobór wykonawcy
optymalizacja produkcji
negocjacje cenowe
osobisty nadzór druku
zarządzanie projektami
transport
logistyka